Websites Homepagina Walla Walla Stuur een e-mail naar Walla Walla   
Walla Walla
Walla Walla
Oudlaan 46
6708 RC Wageningen
T: 06-3020-3090
E: info@wallawalla.nl
Walla Walla

Homepagina Walla Walla
Meer informatie over internet en providers
Meer informatie over websites
Kosten van internet en onze tarieven


Websites zijn de bouwstenen van het World Wide Web. Op deze sites is informatie te vinden over evenementen, personen, organisaties e.d. Ook worden er diensten aangeboden zoals webwinkels en webveilingen. Als u erover denkt om zelf informatie op het web te plaatsen, is het goed enige kennis over de opbouw van websites te hebben. Op deze pagina vindt u in een notedop de belangrijkste informatie.

Webpagina's en links
Een website bestaat soms uit één maar meestal uit verschillende webpagina's. Webpagina's zijn zogenaamde 'hypertext-documenten'. In hypertext-documenten zijn links opgenomen waarmee andere documenten kunnen worden opgeroepen. Door middel van deze links zijn de pagina's binnen een website aan elkaar gekoppeld. Daarnaast kunnen er links op een pagina staan naar 'externe' pagina's (webpagina's die niet tot de website behoren).

Een link naar de homepagina van deze site
De meeste webpagina's zijn geschreven in de taal HTML (HyperText Markup Language). Deze taal is speciaal bedoeld voor het opmaken van pagina's voor het web.

De opbouw van pagina's
Er zijn heel veel soorten websites. Toch hebben de meeste sites bepaalde overeenkomsten. Zo bestaan veel sites uit pagina's met een vaste opbouw. Vaak bestaan deze pagina's uit een kop en een romp met informatie. Ook is op deze pagina's een menu te vinden waarmee de andere webpagina's kunnen worden opgevraagd die bij de website horen.

Veel sites worden voorafgegaan door een introductiescherm. Dit introductiescherm is qua opbouw anders dan de overige pagina's van de site. Het is bedoeld om op te vallen en veel minder om informatie te geven. Het bevat bijvorbeeld het logo van een bedrijf. Een introductiescherm is uiteraard niet noodzakelijk. Onze site kent bijvoorbeeld geen echt introductiescherm.

Gebruik van frames
Bij veel pagina's wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van frames. Door middel van frames wordt het scherm opgedeeld in verschillende deelvensters. In deze deelvensters kunnen afbeeldingen staan of complete webpagina's. Met behulp van frames wordt het mogelijk bepaalde onderdelen continu op het scherm te tonen (zoals de kop en het menu). Ook als de romptekst vereist dat er gescrolld wordt, omdat de tekst niet op één scherm past.

Klik hier voor een voorbeeld van een pagina met frames

Menu's en buttons
De menu's kunnen zijn opgebouwd uit 'gewone' hyperlinks. Dit kan heel effectief zijn. Een alternatief is het gebruik van buttons. Op de pagina staan dan knopjes met een tekst. Door een button aan te klikken kan dan een andere pagina worden opgevraagd.

Home               

Afbeeldingen
Naast tekst wordt bij veel webpagina's gebruik gemaakt van grafische afbeeldingen om een boodschap over te brengen of de webpagina te verfraaien. Het kan gaan om tekeningen, buttons, foto's, grafieken etc. Het maken van afbeeldingen kost relatief veel tijd. Het maken van een pagina kost dan ook meer naarmate er meer afbeeldingen op moeten komen. Veel afbeeldingen kunnen echter op meer pagina's worden (her)gebuikt, zoals de buttons en de kop.

De animatie is een apart soort afbeelding. Door de beweging vallen ze extra op. Veel banners (reclameplaatjes) zijn animaties. Met het gebruik van animaties moet voorzichtig worden omgesprongen. Ze komen vaak druk over en kunnen de werkelijke boodschap maskeren.


De uitstraling
Door gebuik te maken van logo's/plaatjes, frames, kleuren, lettertypes e.d. krijgt de site een eigen uitstraling.

Van belang is dat de uitstraling past bij uw
bedrijf en bij de boodschap die u wilt vertellen aan de (potentiële) klant. De uitstraling moet de boodschap benadrukken maar mag uiteraard niet gaan overheersen.

Vaak adviseren wij de bedrijfssite relatief sober te houden. Een potentiële klant is meestal niet op zoek naar een flitsende show maar naar de oplossing van zijn probleem.